• 1967/8: שנת הכיבוש הראשונה

  פרוייקט חדש של עקבות מאתר במסמכי ארכיון את מקורות המדיניות והפעולה הישראלית בשטחים. קראו עוד
 • דו"ח התובע הצבאי בעזה וצפון סיני, קיץ 1967

  לצד תיאור הקשיים הארגוניים, מציג התובע הערותיו על תנאי הכליאה ועל השימוש בצווי מעצר מנהלי קראו עוד
 • דו"ח עקבות: 99% ממסמכי הארכיונים הממשלתיים סגורים לעיון הציבור

  החלטות בלא סמכות ונימוקים בין הכשלים שמונעים גישת הציבור להיסטוריה של המדינה והחברה קראו עוד
 • הגירוש מפתחת רפיח: דו"ח ועדת החקירה

  המסמך חושף את הפער בין טענות המדינה בבג”ץ לבין סיבותיו הממשיות של הגירוש. קראו עוד