• שטח אש 918: חוות דעת משפטית מ-1967 הוגשה לבג"ץ

  חוות הדעת שאותרה בארכיון צה"ל מורה שאין לפנות אזרחים מבתיהם לצורך אימונים צבאיים קראו עוד
 • 1967/8: שנת הכיבוש הראשונה

  פרוייקט חדש של עקבות מאתר במסמכי ארכיון את מקורות המדיניות והפעולה הישראלית בשטחים. קראו עוד
 • ועדת החוץ והביטחון: יוני 67'-יוני 68'

  תמלילי ישיבותיה של ועדת החוץ והביטחון משנתו הראשונה של הכיבוש. קראו עוד
 • פרס אלסברג הוענק לעקבות

  הפרס למחקר בתחום הארכיונאות הוענק לחוקרי מכון עקבות על הדו"ח "עניין של גישה". קראו עוד