• המודיעין, הסרחינים והגירוש מהר הנגב: סקירת המושל הצבאי

  המושל הצבאי של הנגב מתחקה אחר מדיניות ישראל כלפי הבדואים בהר הנגב בשנות החמישים. קראו עוד
 • 1.29%: עקבות מפרסם דף נתונים על מצב הגישה לארכיונים הממשלתיים

  כ-99% מהחומר המופקד בארכיונים הממשלתיים הגדולים אינו נגיש לעיון הציבור, וארכיונים אלה מונעים גישה לקטלוגים… קראו עוד
 • ביטוח לסיכון פוליטי: ההתנחלויות וחברת הביטוח הממשלתית ינאי

  רשת הביטחון הכלכלית שהעניקה הממשלה לגופים מסחריים והתיישבותיים מעבר לקו הירוק. קראו עוד
 • ועדת המנכ"לים: הפרוטוקולים, 1967-1977

  1,270 עמודי פרוטוקול מציגים את התפתחות המדיניות הכלכלית והאזרחית בשטחים, בעשור הראשון של הכיבוש. קראו עוד