על קירותיהן של כיתות בתי הספר במדינת ישראל תלויות מפות המדינה. לעתים מפות רשמיות ולעתים לא רשמיות. המשותף לכולן הוא העדרו של הקו הירוק המפריד בין שטחה הריבוני של מדינת ישראל לבין השטחים שכבשה ב-1967. היעדר זה הוא תוצאה של החלטות סודיות שקיבלה ממשלת ישראל חודשים אחדים לאחר תום המלחמה. מסמכי ההחלטה מוצגים כאן לראשונה

קראו עוד

Close

החלטה ב/9 של ועדת השרים לענייני בטחון, 18.10.1967

30.10.1967: השר אלון מכין את ראש מחלקת המדידות ליישום ההחלטה

3.11.1967: השר אלון מגיש הצעה להחלטת הממשלה

12.11.1967: החלטה ב/21 של ועדת השרים לענייני ביטחון

לטשטש את הקו הירוק": עדות מוקדמת על הלך רוח בממשלה"